രത്നമാല /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: പരമേശ്വരയ്യർ, ഉള്ളൂർ എസ്. 1877-1949
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: തിരുവനന്തപുരം: ഉള്ളൂർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്, 1967.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02128nam a2200289Ia 4500
008 111204s1967 ii 000 p mal d
041 |a mal 
082 |a 851.822 
100 1 |a പരമേശ്വരയ്യർ, ഉള്ളൂർ എസ്.  |d 1877-1949  |9 140828 
245 |a രത്നമാല /  |c  ഉള്ളൂർ.എസ്.പരമേശ്വരയ്യർ  
246 |a Rathnamala 
260 |b ഉള്ളൂർ പബ്ലിക്കേഷൻസ്,   |a തിരുവനന്തപുരം:  |c 1967. 
300 |a 115pages. 
650 7 |2 fast  |a Malayalam poetry  |9 1069289 
942 |c BK 
999 |c 202156  |d 202156 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_5R4  |7 0  |9 223676  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 1  |o S5R4  |p MAL673  |r 2013-11-16  |s 2013-11-13  |v 1.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223677  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL674  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223678  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL675  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_6R1  |7 0  |9 223679  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S6R1  |p MAL1894  |r 2011-12-05  |v 1.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_822000000000000_RAT  |7 0  |9 223680  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 0.00  |l 0  |o 851.822 RAT  |p MAL5528  |r 2011-12-05  |v 0.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 851_822000000000000_RAT  |7 0  |9 223681  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o 851.822 RAT  |p MAL676  |r 2011-12-05  |v 1.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223737  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL1895  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223738  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL1896  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223739  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 1972-07-19  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL1897  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_5R3  |7 0  |9 223740  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S5R3  |p MAL1898  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 S_6R1  |7 0  |9 223741  |a MAL  |b MAL  |c SEC  |d 2011-12-05  |g 1.00  |l 0  |o S6R1  |p MAL1899  |r 2015-04-13  |v 1.00  |w 2015-04-13  |y BK  |k 1.00