ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: പൊറ്റെക്കാട്ട്, എസ്.കെ. 1913-1982
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: കോട്ടയം : സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം , 1960.
കോട്ടയം : ഡി.സി.ബുക്‌സ് , 2011 2018 2021
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 02980nam a2200385Ia 4500
008 111204s1960 ii 000 f mal d
020 |a 9788171305704 
020 |a 9 788171 305797 
041 |a mal 
082 |a 853.192 
100 1 |a  പൊറ്റെക്കാട്ട്, എസ്.കെ.   |d 1913-1982  |9 1579467 
245 |a  ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ /  |c എസ് .കെ . പൊറ്റെക്കാട്ട് 
246 |a Oru theruvinte Katha 
260 |b സാഹിത്യ പ്രവർത്തക സഹകരണ സംഘം ,   |a കോട്ടയം :  |c 1960. 
260 |a  കോട്ടയം :   |b ഡി.സി.ബുക്‌സ് ,  |c 2011  |c 2018  |c 2021 
300 |a 470p. ; 
300 |a 290p. ; 
300 |a 290p. ;  |c 21 cm. 
650 7 |2 fast  |9 1069248  |a Malayalam fiction 
942 |c BK 
999 |c 220870  |d 220870 
952 |0 1  |1 0  |4 0  |7 0  |9 74869  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 1998-09-15  |l 0  |p 20451  |r 2012-10-27  |w 2012-10-27  |y BK 
952 |0 1  |1 0  |4 0  |7 0  |9 78033  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 1998-09-15  |l 0  |p 49062  |r 2012-10-27  |w 2012-10-27  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_240000000000000_ORU  |7 0  |9 243919  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 0.00  |l 2  |o 853.24 ORU  |p MAL4731  |r 2015-05-07  |s 2015-04-28  |v 0.00  |w 2011-12-05  |y BK 
952 |0 0  |1 4  |2 ddc  |4 0  |7 0  |9 244185  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2011-12-05  |g 8.00  |l 0  |p MAL11961  |r 2015-04-13  |v 8.00  |y BK  |k 1.00 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_240000000000000_ORU  |7 0  |9 254524  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2012-05-03  |g 150.00  |l 15  |m 1  |o 853.24 ORU  |p MAL33560  |r 2022-02-17  |s 2018-03-26  |w 2012-05-03  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_240000000000000_ORU  |7 0  |9 254525  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2015-12-01  |g 225.00  |l 8  |m 1  |o 853.24 ORU  |p MAL36739  |r 2023-06-12  |s 2023-04-01  |w 2015-12-01  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |4 0  |6 853_000000000000000_POT_O  |7 0  |9 288917  |a RUS  |b RUS  |c ST1  |d 2015-10-12  |i 9075  |l 4  |o 853 POT/O  |p RUS9075  |r 2023-05-08  |s 2023-03-10  |w 2015-10-12  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 M_813_000000000000000_POT_OR  |7 0  |9 350313  |a DRA  |b DRA  |c ST1  |d 2011-11-18  |g 75.00  |i 6027  |l 0  |o M 813 POT/OR  |p DRA6027  |r 2019-01-03  |w 2019-01-03  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_240000000000000_ORU  |7 0  |9 373532  |a CSC  |b CSC  |c ST1  |d 2016-02-15  |i 6600  |l 0  |o 853.24 ORU  |p CSC6600  |r 2016-02-15  |w 2016-02-15  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_192000000000000_ORU_M  |7 0  |9 393232  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 2019-08-13  |g 187.60  |l 18  |m 2  |o 853.192 ORU M  |p 100892  |q 2023-10-08  |r 2023-09-08  |s 2023-09-08  |v 280.00  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_192000000000000_ORU_M  |7 0  |9 398617  |a LLE  |b LLE  |c ST1  |d 2019-12-06  |g 240.00  |i 2618  |l 0  |o 853.192 ORU M  |p LLE2618  |r 2019-12-06  |w 2019-12-06  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_192000000000000_SKP_O  |7 0  |9 404718  |a SDE  |b SDE  |c ST1  |d 2020-05-27  |g 300.00  |i 4539  |l 0  |o 853.192 SKP/O  |p SDE4539  |r 2020-05-27  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_240000000000000_ORU  |7 0  |9 428227  |a MAL  |b MAL  |c ST1  |d 2022-02-11  |g 310.00  |i 41051  |l 1  |o 853.24 ORU  |p MAL41051  |r 2023-06-06  |s 2023-03-31  |y BK 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 853_192000000000000_ORU  |7 0  |9 429731  |a UL  |b UL  |c ST1  |d 2022-03-14  |g 310.00  |l 12  |m 4  |o 853.192 ORU  |p 105143  |q 2023-09-23  |r 2023-08-23  |s 2023-08-23  |v 310.00  |y BK