ഡോ. സി. വി. ആനന്ദബോസിന്റെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത കൃതികൾ /

വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അനായസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടില്‍ നോട്ടം തെറ്റാതെ നോക്കിയതും കണ്ടും എന്നീ രചനകളുടെ സമാഹാരം. മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മുഖങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഈ രചനകളില്‍ ഉള്ളത്. പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും അവസരോചിതമായി കഥകളും ഉപ...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: ആനന്ദബോസ്, സി. വി.
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: കോഴിക്കോട് : പൂർണ്ണ പബ്ലിക്കേഷൻസ് , 2019.
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Description
Summary:വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അനായസമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടില്‍ നോട്ടം തെറ്റാതെ നോക്കിയതും കണ്ടും എന്നീ രചനകളുടെ സമാഹാരം. മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മുഖങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയാണ് ഈ രചനകളില്‍ ഉള്ളത്. പുരാണേതിഹാസങ്ങളിൽ നിന്നും വിശ്വസാഹിത്യത്തിൽ നിന്നും അവസരോചിതമായി കഥകളും ഉപകഥകളും തേടിപ്പിടിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗ്രന്ഥകാരനുള്ള കഴിവ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുന്നു.
Physical Description:736 p. ; 22cm.
ISBN:9788130022345