ചരിത്രാവർത്തനം /

Saved in:
Bibliographic Details
Main Author: റൊമില ഥാപ്പർ, 1931 -
Other Authors: സോയി പുളിക്കൽ (Translator)
Format: Printed Book
Language:English
Malayalam
Published: കോട്ടയം : ഡി. സി. ബുക്സ് , 2021.
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
 • ചരിത്രവും പൊതുജനവും
 • ചരിത്രവും പൊതുജനവും : ഒരു ആമുഖം
 • ആദ്യകാല ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശകലനം
 • ദേശനിർമിതിയുടെ ചരിത്രകാഴ്ചപ്പാട്
 • ചരിത്രവും വ്യക്തിത്വങ്ങളും
 • ചരിത്രത്തെ പിന്തുണച്ച്
 • ചരിത്ര പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രചന ഒരു ഓർമക്കുറിപ്പ്
 • ചരിത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ താഴേത്തട്ടിൽനിന്ന് : ആദ്യകാല ഇന്ത്യ
 • മതത്തെയും ചരിത്രത്തെയും പറ്റി
 • ആമുഖം
 • വർഗീയത: ഒരു ചരിത്ര കാഴ്ചപ്പാട്
 • മതവും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ മതേതരവൽക്കരണവും
 • സംവാദങ്ങൾ
 • സിൻഡിക്കേറ്റഡ് ഹിന്ദുയിസം
 • നമ്മളിൽ ആര്യന്മാർ ആരൊക്കെ?
 • ഇതിഹാസങ്ങളുടെ കാലഗണന
 • ഭാരതത്തിലെ ഇതിഹാസങ്ങൾ
 • രാമായണ സിൻഡ്രോം
 • വൈവിധ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി
 • ചരിത്രം ഇല്ലാത്ത ചരിത്രസ്മരണ
 • സോമനാഥ ക്ഷേത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങൾ
 • നമ്മുടെ സ്ത്രീകൾ-അന്നും ഇന്നും
 • ഇന്ത്യാചരിത്രത്തിലെ സ്ത്രീ
 • സതി: സ്ത്രീയുടെ വിഷമസന്ധി
 • പലവിധ അക്രമങ്ങളിൽ മാനഭംഗവും