ഇസ്‌ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം /

Saved in:
Bibliographic Details
Other Authors: അബ്‌ദുല്ലാ ടി. കെ. (എഡിറ്റർ)
Format: Printed Book
Language:Malayalam
Published: കോഴിക്കോട് : ഇസ്‌ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്,
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
LEADER 03012na a2200361 4500
008 230626b |||||||| |||| 00| 0 mal d
020 |a 9788182719743 
041 |a mal 
082 |2 23  |a 297.03 
245 |a ഇസ്‌ലാമിക വിജ്ഞാനകോശം /  |c എഡിറ്റർ ; ടി. കെ. അബ്‌ദുല്ലാ  
246 |a Islamika Vijnhanakosham / 
260 |a കോഴിക്കോട് :  |b ഇസ്‌ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ്, 
300 |c 28 cm. 
650 7 |2 fast  |9 974420  |a Encyclopedias and dictionaries 
650 7 |2 fast  |9 1043298  |a Islam  |x Encyclopedias 
653 |a Islamic Encyclopaedias 
700 |9 1592600  |a അബ്‌ദുല്ലാ ടി. കെ.   |e എഡിറ്റർ 
942 |2 ddc  |c BK 
999 |c 382744  |d 382744 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_1  |7 0  |9 84096  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2001-01-01  |h Vol.1  |l 0  |o 297.03 ISL.1  |p 74968  |r 2012-10-27  |v 500.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_2  |7 0  |9 84097  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2001-01-01  |e    |h Vol.2  |l 0  |o 297.03 ISL.2  |p 74969  |r 2012-10-27  |v 650.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_3  |7 0  |9 84098  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2001-01-01  |h Vol.3  |l 0  |o 297.03 ISL.3  |p 74970  |r 2012-10-27  |v 580.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_4  |7 0  |9 84099  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2001-01-01  |h Vol.4  |l 0  |o 297.03 ISL.4  |p 74971  |r 2012-10-27  |v 600.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_11  |7 0  |9 101101  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 875.00  |h Vol.11  |l 0  |o 297.03 ISL.11   |p 89696  |r 2013-10-19  |v 1250.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_6  |7 0  |9 101102  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 420.00  |h Vol.6  |l 0  |o 297.03 ISL.6   |p 89697  |r 2013-10-19  |v 600.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_7  |7 0  |9 101103  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 455.00  |h Vol.7  |l 0  |o 297.03 ISL.7   |p 89698  |r 2013-10-19  |v 650.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_8  |7 0  |9 101104  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 490.00  |h Vol.8  |l 0  |o 297.03 ISL.8   |p 89699  |r 2013-10-19  |v 700.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_9  |7 0  |9 101105  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 560.00  |h Vol.9  |l 0  |o 297.03 ISL.9   |p 89700  |r 2013-10-19  |v 800.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_10  |7 0  |9 101106  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2013-08-29  |e 2  |g 665.00  |h Vol.10  |l 0  |o 297.03 ISL.10   |p 89701  |r 2013-10-19  |v 950.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_5  |7 0  |9 126422  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2018-01-15  |e 176  |g 420.00  |h Vol.5  |l 0  |o 297.03 ISL.5   |p 98551  |r 2018-01-15  |v 600.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_12  |7 0  |9 126423  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2018-01-15  |e 176  |g 1050.00  |h Vol.12  |l 0  |o 297.03 ISL.12   |p 98552  |r 2018-01-15  |v 1500.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_13  |7 0  |9 450071  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2023-02-28  |g 2500.00  |h Vol. 13  |o 297.03 ISL.13  |p 108520  |r 2023-02-28  |v 2500.00  |y REF 
952 |0 0  |1 0  |2 ddc  |4 0  |6 297_030000000000000_ISL_14  |7 0  |9 460598  |a UL  |b UL  |c REF  |d 2023-02-28  |g 3500.00  |h Vol. 14  |o 297.03 ISL.14  |p 108521  |r 2023-02-28  |v 3500.00  |y REF